Vertaling van Alle VIEW opties binnen Photoshop

VIEW

WEERGAVE

Proof setup >

Instellen proef >

Proof colors

Kleuren proefdrukken

Gamut warning

Kleuromvangwaarschuwing

Zoom in

Inzoomen

Zoom out

Uitzoomen

Fit on screen

In venster

Actual pixels

Werkelijke pixels

Print size

Afdrukgrootte

Extras

Extra’s

Show >

Tonen >

Rulers

Linialen

Snap

Magnetisch

Snap to >

Magnetisch >

Lock guides

Hulplijnen vergrendelen

Clear guides

Hulplijnen wissen

New guide

Nieuwe hulplijn

Lock slices

Segmenten vergrendelen

Clear slices

Segmenten wissen

PROOF SETUP

INSTELLEN PROEF

Custom

Eigen

Working CMYK

Tijdelijk CMYK

Working cyan plate

Tijdelijke cyaanplaat

Working magenta plate

Tijdelijke magentaplaat

Working yellow plate

Tijdelijke geelplaat

Working black plate

Tijdelijke zwartplaat

Working CMY plates

Tijdelijke CMY-platen

Macintosh RGB

Macintosh RGB

Windows RGB

Windows RGB

Monitor RGB

Monitor RGB

Simulate paper white

Wit papier simuleren

Simulate ink black

Zwarte inkt simuleren

SHOW

TONEN

Selection edges

Selectieranden

Target path

Doelpad

Grid

Raster

Guides

Hulplijnen

Slices

Segmenten

Annotations

Notities

All

Alles

None

Geen

Show extras options

Opties extra’s tonen

SNAP TO

MAGNETISCH

Guides

Hulplijnen

Grid

Raster

Slices

Segmenten

Document bounds

Documentgrenzen

All

Alles

None

Geen

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *