De Toolbox van Photoshop

Dit zijn de gereedschappen zoals u die vind in Photoshop CS. Staan die niet op uw scherm ga dan naar Window in het menu en kies voor Tools. De gereedschappen verschijnen dan op het scherm.

Kies hieronder een tool voor een tutorial over de desbetreffende tool, of klik hiernaast in de toolbox op een tool voor meer uitleg.
Bij elk gereedschap staan ook de letter die u op het toetsenbord moet indrukken om de tool te activeren.


1.

Marquee Tools

M

14.

Dodge, Burn & Smudge Tools

O

2.

Move Tool

V

15.

Direct/Path Selection Tools

A

3.

Lasso Tools

L

16.

Text Tools

T

4.

Magic Wand Tool

W

17.

Pen Tools

P

5.

Crop Tool

C

18.

Shape Tools

U

6.

Slice Tool

K

19.

Note Tools

N

7.

Healing Brush Tool
Patch Tool
Color Replacement Tool

J

20.

Eyedropper Tools
Measure Tool

I

8.

Paintbrush / Pencil Tool

B

21.

Hand Tool

H

9.

Stamp Tools

S

22.

Zoom Tool

Z

10.

History Brush Tools

Y

23.

Voor- en achtergrondkleur

D

11.

Eraser Tools

E

24.

Standard / Quick Mask Mode

Q

12.

Gradient Tool
Paintbucket Tool

G

25.

Screen Modes

F

13.

Blur, Sharpen &
Smudge Tools

R

26.

Image Ready


Toolbox Photoshop CS

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *