Type Tools

De verschillende Text Tools zitten onder hetzelfde icoontje in de toolbox. Door op het zwarte pijltje rechtsonder het icoontje te klikken opent het submenu met de andere tools. Je kan ook op het toetsenbord op de “T” drukken om de tool te activeren. Switchen tussen de verschillende Text- tools doe je via Shift + T.

Horizontal Type Tool / Vertical Type Tool : Om resp. horizontaal of vertikaal te typen.

Type Mask Tools : De tekst wordt toegevoegd als masker in plaats van echte letters. Hiermee kan u tekst uitsnijden uit afbeeldingen. De tekst wordt hier toegevoegd tot de actieve layer, en niet op een nieuwe layer zoals bij de anderen.

Selecteer één van de tools en je krijgt een I-vormige cursor die aangeeft dat u tekst kan invoegen. Klik op de afbeelding waar u de tekst wil invoegen en u kan beginnen typen.
Je kan ook een selectiekader trekken met het Type Tool waardoor de tekst die je daarna typt binnen het kader blijft. Dit noemt men Paragraph Type.

Telkens je tekst typt wordt automatisch een layer aangemaakt met deze tekst op. Layer-stijlen en andere opties kunnen ook op tekst lagen toegepast worden. Om bepaalde verdere bewerkingen (bv. filters) uit te voeren op tekst zal je de layer eerst moeten “Rasterizen” (rechts klikken op tekst layer – Rasterize of Layer – Rasterize – Layer/Type)). De inhoud van de tekst kan dan niet meer gewijzigd worden.


Zodra je één van de tekst-tools activeert opent bovenaan het menu met opties. Deze opties kan je instellen voor je op de afbeelding klikt om tekst toe te voegen:

 • Klikken op het eerste icoon wisselt tussen typen in horizontale en vertikale richting.
 • In het volgende dropmenu kan je het lettertype kiezen. Je kan kiezen uit alle lettertypes die geïnstalleerd zijn op de pc.
 • Kies een stijl voor het lettertype in het tweede dropmenu.
 • Kies de grootte voor de tekst in het derde dropmenu.
 • In het laatste dropmenu stel je de anti-aliasing van de tekst in. Hiermee kan je de kartels rond je letters verminderen, 4 mogelijkheden:
  • None – Geen anti-aliasing. Voor zeer kleine letters, onder de 10-12 points.
  • Smooth – Om tekst vloeiender te maken.
  • Crisp – Maakt de rander scherper dan bij Smooth.
  • Strong – Maakt de tekst zwaarder dan bij Smooth.
 • Dan zijn er 3 icoontjes om te tekst uit te lijnen: links, centraal, rechts.
 • Klikken op het kleurenicoon opent de Color Picker waar je een kleur voor je tekst kan kiezen.
 • Klik op de “T” met de gebogen pijl eronder om te typen op een schuine lijn. Er opent een nieuw venster waar je een vorm kan kiezen en waar je de manier hoe dit wordt toegepast kan wijzigen. Typ je tekst, selecteer de tekst en kies een stijl :

 • Met het laatste icoon open je het Character / Paragraph Palette.

  1) kies uit alle lettertypes die op uw pc geïnstalleerd zijn
  2) kies een stijl die beschikbaar is voor het lettertype
  3) vul de grootte in van de tekst of kies uit het menu
  4) stel hier de horizontale ruimte in tussen lijnen tekst
  5) stel de ruimte in tussen letterparen
  6) stel hier de ruimte tussen letters onderling in
  7) hiermee kan je de vertikale grootte van de letter wijzigen
  8) hiermee kan je de horizontale grootte van de letter wijzigen
  9) Om tekst boven of onder de basislijn te typen (bij subscript of superscript).
  10) kies een tekstkleur
  11) Type-mogelijkheden: vet , schuin , allemaal hoofdletters, kleine hoofdletter, bovenschrift , onderschrift , onderstreept, doorstreept

  1) uitlijnen
  2) links inspringen in aantal pixels
  3) rechts inspringen in aantal pixels
  4) eerste lijn van elke paragraaf laten inspringen
  5) past de ruimte aan voor een paragraaf
  6) past de ruimte aan na een paragraaf
  7) woorden die niet op een lijn geraken worden afgebroken met een koppelteken als dit aangevinkt is

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *