De Pen Tool

De Pen Tools zitten onder hetzelfde icoontje in de toolbox. Door op het zwarte pijltje rechtsonder het icoontje te klikken opent de submenu met de andere tools. Je kan ook op het toetsenbord op de “P” drukken om de tool te activeren. Switchen tussen de 2 tools doe je via Shift + P (werkt niet bij de Anchor Point Tools).

Deze tools worden gebruikt om paden te maken en te bewerken. Paden kunnen omgezet worden in selecties, gevuld worden met een kleur of omlijnd worden. Van een selectie kan je ook een pad maken via het Paths Palette.


Pen Tool :
Klik elke keer met deze tool om een punt toe te voegen (ankerpunten / Anchor Points).

Om rechte lijnen te tekenen :
klik ergens op het canvas. Er verschijnt een ankerpunt. Laat de muisknop los en klik ergens anders op het canvas. De twee ankerpunten worden verbonden met een rechte lijn (hoekpunt). Klik + Shift om perfect rechtlopende lijnen te trekken.

Om gebogen lijnen te tekenen :
Klik op het canvas, houd de muisknop ingedrukt en sleep over scherm. Er verschijnt een curve die van vorm verander terwijl je sleept (buigpunt). Elk buigpunt heeft zijn eigen hendels die bewerkt kunnen worden met de Convert Point Tool.

Freeform Pen Tool :
hiermee kan je met de losse hand een pad trekken, ankerpunten worden automatisch toegevoegd.

Add Anchor Point :
om ankerpunten toe te voegen. Zodra je op het pad komt met de muis verandert de cursor van een wit pijltje in een pen+ . Dan kan je klikken om een ankerpunt toe te voegen.

Delete Anchor Point :
om ankerpunten te verwijderen. Zodra je op een punt komt met de muis verandert de cursor van een wit pijltje in een pen- . Dan kan je klikken om een ankerpunt te verwijderen.

Convert Point Tool :
klik op een buigpunt om er een hoekpunt van te maken of klik en sleep op een hoekpunt om er een buigpunt van te maken. Je kan ook op elk van de uiteinden van de hendels van buigpunten klikken. Sleep het uiteinde om de curve te wijzigen.


Opties :
Bij het selecteren van de Pen Tools verschijnt een menu met opties bovenaan (de Achor Point Tools en Convert Tool hebben geen opties).

Naast de Pen zie je iconen waar je moet kiezen of je een Shape Layer (eerste icoon) of een Path (tweede icoon) wil tekenen met de Pen. Het derde icoon “Fill Pixels” is niet actief (alleen bij Shape Tools) Dit doe je voordat je begint te tekenen.

1) Shape Layer :
De getekende vorm komt op een aparte layer in het Layers palette en in het Paths Palette. Als deze optie gekozen is worden de opties uitgebreid met Style en Color opties om een stijl en kleur te kiezen. Als de schakel is geselecteerd dan worden Style en Color toegepast op de huidige Shape Layer. Is de schakel niet geselecteerd worden Color en Style toegepast op de volgende vorm.

2) Path :
bestaat alleen in het Paths Palette en zijn niet zichtbaar als ze niet gevuld of omlijnd zijn. Klik hiervoor rechts binnen een geselecteerd pad om een menu met mogelijkheden te openen.
Je kan van het pad dan een masker maken, het pad verwijderen, er een vorm van maken en deze opslaan, een selectie maken, het pad vullen, omlijnen of transformeren.

Je kan er ook vormen van maken via Edit – Define Custom Shape
Vulsel of omlijning bij een Work Path komen op de actieve layer (niet op een aparte).

Shapes :
Je kan ook voorgedefinieerde vormen teken door bij de opties een vorm te kiezen, het zwarte pijltje achteraan bevat nog een menu met heel wat vormen. Zie voor meer bij Shape Tools.

Auto Add/Delete :
als dit aangevinkt is en je gaat met de cursor over een pad dan verschijnt automatisch het + teken (Add Anchor Point) waarmee je een ankerpunt kan toevoegen. Ga je met de cursor over een ankerpunt dan verschijnt automatisch het – teken (Delete Anchor Point) waarmee je ankerpunten kan verwijderen.

De laatste vier iconen geven aan op welke manier je nieuwe vorm moet omgaan met een reeds gemaakte vorm. Klik op het pad en dan op één van de iconen:

  • het eerste icoon maakt een nieuwe vorm zonder reeds aanwezige vormen te beïnvloeden.
  • het tweede voegt de nieuwe vorm toe aan de reeds bestaande vorm en maakt er één grote vorm van
  • het derde verwijderd de nieuwe vorm uit de reeds bestaande vorm
  • het vierde maakt een vorm van het overlappend gebied tussen een nieuwe en een reeds aanwezige vorm

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *