Quick Mask Mode

Deze knoppen worden gebruikt om over te schakelen van Standaardmode naar Quick Mask Mode. Druk op de Q op het toetsenbord om te wisselen tussen de twee. Hiermee kan je een selectie omzetten in een masker dat je kan bewerken met elk van de painting tools, filters en effecten kunnen er ook op toegepast worden. Daarna kan je het masker terug in een selectie omzetten.

Maak eerst een selectie. Klik dan op de Quick Mask knop. Een rode semitransparante kleur (het masker) komt over het gebied buiten de selectie.
Je kan het masker bijwerken : Inkleuren met zwart zal het masker uitbreiden, met de witte kleur verwijder je dan weer van het masker. Grijs kan gebruikt worden om randen te verzachten (feathering) of karteling aan de randen (anti-aliasing) tegen te gaan.

Zodra het masker klaar is klikt men terug op de standaard mode om het masker terug in een selectie om te zetten. Je kan de selectie opslaan om later te herbruiken (Selection – Save Selection). Hiermee maakt men een alpha channel dat als een selectie geladen kan worden als men het nodig heeft. Channels kunnen aangepast worden in het Channels Palette.

Dubbelklikken op één van de pictogrammen opent een venster waarin je de kleur en transparantie van het masker kan wijzigen. Klik op de kleur en de Color Picker opent waar je een nieuwe kleur kan kiezen.

Klik hier voor een voorbeeld in de praktijk.

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *