Een Luipaard Motief maken

 • Open een nieuw document
 • Druk D zodat voor- en achtergrondkleur op zwart/wit staan
  Filter > Render > Clouds
 • Filter > Render > Difference Clouds
  en herhaal dit een keer of tien.
 • CTRL+I (invert)
 • Dubbelklik op de layer en geef de naam “wolk” aan deze layer.
 • Resultaat bijwerken:
  – witte gebieden met burn tool (range: highlights – exposure 10%) donkerder maken tot een licht grijs
  – zwarte en donker grijze gebieden met dodge tool (exposure 10%) lichter maken tot een licht grijs.
 • Filter > Noise > Add noise 5% Gaussian, Monochromatic


 • Maak een nieuwe layer en noemen deze “vlekken”
 • Maak een langwerpige elips met het ‘circle selection tool’
 • Maak er verschillende die verschillen in lengte en breedte.


 • CTRL+klik op de layer “vlekken”
 • Select > Modify > Expand (expand met 5 pixels)
 • CTRL+ALT+klik op de layer “vlekken”
 • Maak een nieuwe layer en noem deze “rand”
 • Selecteer de layer “wolk” en klik CTRL+C en selecteer dan de layer “rand” en klik CTRL+V
 • Zet de blending mode van deze layer op ‘hard light’


 • Selecteer de layer “wolk” en kies CTRL+U
  (het venster Hue/Saturation verschijnt)
 • Vink “Colorize” onderaan aan en verschuif de sliders van Hue, Saturation en Lightness tot je de gewenste kleur hebt.
 • CTRL+klik op de “vlekken”layer en selecteer dan de “wolk”layer en hier CTRL+C. Selecteer nu de “vlekken”layer en hier CTRL+V (er verschijnt een nieuwe layer met vlekken).
  Doe hetzelfde voor de “rand”layer.


 • Selecteer de layer met de nieuwe “rand” (die je gekopieert en geplakt hebt)en kies CTRL+U. Pas de sliders aan tot je een donkere rand hebt.
 • Doe dit ook met de layer met de nieuwe “vlekken” (die je gekopieert en geplakt hebt) maar verschuif de sliders tot je een geelachtige vlek hebt.


 • Voeg de layers met de randen en vlekken samen tot 1 layer. (zet ze boven elkaar en dan van boven te beginnen CTRL+E) . Laat alleen de layer “wolk” nog apart staan.
 • Selecteer de “vlekken” layer en
  Filter > Distort > Wave

  volgende waarden:
  generators: 5
  wavelength: min.10, max.550
  amplitude: min.5, max.20
  scale: horizon.100%, vert.100%
  type: sine

 • Rechts kliken op de layer “wolk” en kies “Duplicate”.
  Doe dit twee keer en sleep de twee layers helemaal bovenaan.
 • Wijzig de blending mode van de tweede layer van boven te beginnen in ‘soft light’.
 • Selecteer de bovenste layer en kies CTRL+U en wijzig de saturatie in -100.
  Zet de blending mode van deze layer op “screen” en de “opacity” op 14%


 • SHIFT+CTRL+E om alle layers samen te voegen tot 1 layer.
 • Image > Canvas Size en verdubbel de grootte van het canvas
 • Maak nu een ellips rond de tekening die hoger en breder is dan de tekening zelf.
 • Filter > Distort > Spherize. Herhaal deze stap.
 • Selecteer de gradient tool en kies een lineaire gradient (black-white).
 • Voeg een layer toe boven de samengevoegde layer en maak een gradient van boven (wit) naar beneden (zwart) in de selectie uit de vorige stap.
 • Deselecteer (CTRL+D) en zet de blending mode van deze layer op ‘hard light’ en de doorzichtigheid (opacity) op 40%
 • Image > Canvas Size en zet deze terug op het orignele formaat waarmee we van start gingen.
 • CTRL+T en verklein de tekening zodat de afgeronde randen niet meer zichtbaar zijn.

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *