Vertaling FAQ Photoshop

LAYER

LAAG

New >

Nieuw >

Duplicate layer

Laag dupliceren

Delete >

Verwijderen >

Layer properties

Eigenschappen laag

Layer style >

Laagstijl >

New fill layer >

Nieuwe opvullaag >

New adjustment layer >

Nieuwe aanpassingslaag >

Change layer content >

Laaginhoud wijzigen >

Layer content options

Opties voor laaginhoud

Type >

Tekst >

Rasterize >

Omzetten naar pixels >

New layer based slice

Nieuw op laag gebaseerd segment

Add laye rmask >

Laagmasker toevoegen >

Enable layer mask

Laagmasker inschakelen

Add vector mask >

Vectormasker toevoegen >

Enable vectormask

Vectormasker inschakelen

Group with previous

Groeperen met vorige

Ungroup

Degroeperen

Arrange >

Ordenen >

Align linked >

Gekoppeld uitlijnen >

Distribute linked >

Gekoppelde items distribueren >

Lock all layers in set

Alle lagenin de set vergrendelen

Merge down

Verenigen; omlaag laag

Merge visible

Verenigen; zichtbaar

Flatten image

Eén laag maken

Matting >

Matting >


NEW

NEW

Layer

Laag

Background from layer

Laag uit achtergrond

Layer set

Laagset

Layer set from linked

Laagset uit gekoppelde

Layer via copy

Laag via kopiëren

Layer via cut

Laag via knippen


DELETE

VERWIJDEREN

Layer

Laag

Linked layers

Gekoppelde lagen

Hidden layers

Verborgen layers


LAYER STYLE

LAAGSTIJL

Blending options

Opties voor overvloeien

Drop shadow

Slagschaduw

Inner shadow

Schaduw binnen

Outer glow

Gloed buiten

Inner glow

Gloed binnen

Bevel and emboss

Schuine kant en reliëf

Satin

Satijn

Color overlay

Kleurbedekking

Gradient overlay

Bedekking verloop

Pattern overlay

Patroonbedekking

Stroke

Lijn

Copy layer style

Laagstijl kopiëren

Paste layer style

Laagstijl plakken

Paste layer style to linked

Laagstijl plakken in gekoppelde

Clear layer style

Laagstijl wissen

Global light

Globaal licht

Create layers

Laag maken

Hide all effects

Alle effecten verbergen

Scale effects

Effecten schalen


NEW FILL LAYER

NIEUWE OPVULLAAG

Solid color

Volle kleur

Gradient

Verloop

Pattern

Patroon


NEW ADJUSTMENT LAYER

NIEUWE AANPASSINGSLAAG

Levels

Niveaus

Curves

Curven

Color balance

Kleurbalans

Brightness / contrast

Helderheid / contrast

Hue / saturation

Kleurtoon / verzadiging

Selective color

Selectieve kleur

Channel mixer

Kanaalmixer

Gradient map

Verloop toewijzen

Invert

Omkeren

Threshold

Drempel

Posterize

Waarden beperken


CHANGE LAYER CONTENT

LAAGINHOUD WIJZIGEN

Solid color

Volle kleur

Gradient

Verloop

Pattern

Patroon

Levels

Niveaus

Curves

Curven

Color balance

Kleurbalans

Brightness / contrast

Helderheid / contrast

Hue / saturation

Kleurtoon / verzadiging

Channel mixer

Kanaalmixer

Gradient map

Verloop toewijzen

Invert

Omkeren

Threshold

Drempel

Posterize

Waarden beperken


TYPE

TEKST

Create work path

Tijdelijk pad maken

Convert to shape

Omzetten in vorm

Horizontal

Horizontaal

Vertical

Verticaal

Anti-alias none

Anti-alias-geen

Anti-alias sharp

Anti-alias-scherp

Anti-alias crisp

Anti-alias-zuiver

Anti-alias strong

Anti-alias-sterk

Anti-alias smooth

Anti-alias vloeiend

Convert text shape type

Omzetten in alineatekst

Warp text

Tekst verdraaien

Update all text layers

Alle tekstlagen bijwerken

Replace alle missing fonts

Alle ontbrekende fonts vervangen


RASTERIZE

OMZETTEN NAAR PIXELS

Type

Tekst

Shape

Vorm

Fill content

Inhoud vulling

Vector mask

Vectormasker

Layer

Laag

Linked layers

Gekoppelde laag

All layers

Alle lagen


ADD LAYER MASK

LAAGMASKER TOEVOEGEN

Reveal all

Alles tonen

Hide all

Alles verbergen

Reveal selection

Selectie tonen

Hide selection

Selectie verbergen


REMOVE LAYER MASK

LAAGMASKER VERWIJDEREN

Discard

Verwijderen

Apply

Toepassen


ADD VECTOR MASK

VECTORMASKER TOEVOEGEN

Reveal all

Alles tonen

Hide all

Alles verbergen

Current path

Huidig pad


ARRANGE

ORDENEN

Bring to front

Op voorgrond

Bring forward

Naar voren

Send backward

Naar achteren

Send to back

Op achtergrond


ALIGN LINKED

UITLIJNEN NAAR SELECTIE

Top edges

Bovenranden

Vertical edges

Verticale middelpunten

Bottom edges

Onderranden

Left edges

Linkerranden

Horizontal centers

Horizontaal midden

Right edges

Rechterranden


DISTRIBUTE LINKED

GEKOPPELDE ITEMS DITRIBUEREN

Top edges

Bovenranden

Vertical centers

Verticale middelpunten

Bottom edges

Onderranden

Left edges

Linkerranden

Horizontal centers

Horizontaal midden

Right edges

Rechterranden


MATTING

MATTING

Defringe

Randen verwijderen

Remove black matte

Zwarte rand verwijderen

Remove white matte

Witte rand verwijderen


Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *