Photoshop meest gebruikte termen vertaald

IMAGE

AFBEELDING

Mode >

Modus >

Adjustments >

Aanpassingen >

Duplicate

Dupliceren

Apply image

Afbeelding toepassen

Calculations

Berekenen

Image size

Afbeeldingsgrootte

Canvas size

Canvasgrootte

Rotate canvas >

Canvas roteren >

Crop

Uitsnijden

Trim

Verkleinen

Reveal all

Alles tonen

Histogram

Histogram

Trap

Overvullen


MODE

MODUS

Bitmap

Bitmap

Grayscale

Grijswaarden

Duotone

Duotone

Indexed color

Geïndexeerde kleur

RGB color

RGB kleur

CMYK color

CMYK kleur

Lab color

Lab-kleur

Multichannel

Multikanaal

8 bits/channel

8 bits/kanaal

16 bits/channel

16 bits/kanaal

Color table

Kleurentabel

Assign profile

Profiel toewijzen

Convert to profile

Omzetten in profiel


ADJUSTMENTS

AANPASSINGEN

Levels

Niveaus

Auto levels

Niveaus bepalen

Auto contrast

Auto contrast

Auto color

Automatische kleuren

Curves

Curven

Color balance

Kleurbalans

Brightness / contrast

Helderheid / contrast

Hue / saturation

Kleurtoon / verzadiging

Desaturate

Minder verzadiging

Replace color

Kleur vervangen

Selective color

Selectieve kleur

Channel mixer

Kanaalmixer

Gradient map

Verloop toewijzen

Invert

Negatief

Equalize

Egaliseren

Threshold

Drempel

Posterize

Waarden beperken

Variations

Variaties


ROTATE CANVAS

CANVAS

180°

180°

90° CW

90° rechtsom

90° CCW

90° linksom

Arbitrary

Instelbaar

Flip canvas horizontal

Canvas horizontaal draaien

Flip canvas vertical

Canvas verticaal draaien

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *