Een Honingraat

Open een nieuw bestand van 150 px op 110 px.
Trek 2 horizontale guides op 50 px afstand van elkaar. Trek nog een derde guideluine juist in het midden van de 2 vorige.
Trek 2 vertikale guides ook op 50 px afstand van elkaar. Trek nog een extra guide op ongeveer 13 px afstand van de eerste vertikale guide. En doe nog eens hetzelfde maar dan op ongeveer 13 px afstand van de laatste vertikale guide.
Uiteindelijk moeten je guides er min of meer uitzien zoals hiernaast.


Voeg een layer toe Trek nu met de Polygonal Lasso Tool lijntjes zoals hiernaast in het voorbeeld. Je moet uiteindelijk een zesvlak krijgen.
Edit – Stroke – white – 3px inside


Kopieer deze layer, zodat je 2 zesvlakken krijgt. Schuif hem met de pijltjestoetsen naar boven, maar let er vooral op dat de twee raaklijnen van beide zesvlakken elkaar overlappen.
Doe hetzelfde voor het linker-en rechterzesvlak. Ook hier moeten de raaklijnen elkaar volledig overlappen.


Trek nu nieuwe guides. De eerste horizontale guide rust op de bovenste lijn van het linker- en rechter zesvlak.
De tweede horizontale guide rust op de onderste lijn van dezelfde zesvlakken (dus niet eronder !).
Een derde vertikale guide komt juist tot in het midden van het linker zesvlak, en een vierde vertikale guide komt juist tot in het midden van het rechterzesvlak.
Rectangle marquee tool en selecteer de binnenkant van de nieuwe guides. (let op dat ‘snap to guides’ aangevinkt is bij ‘view’).
Edit – define pattern.
Om hetzelfde patroon te krijgen, maar dan transparant, kan je eerst je zwarte background uitzetten voor je ‘define pattern’ doet.


Maak een nieuw bestand, met gele achtergrond.
Maak een nieuwe layer.
Select all – Edit – Fill – Use pattern (selecteer het pattern dat je net gemaakt hebt)
Als je de kleur van het pattern wil veranderen rechterklik je op de layer die je gevuld hebt, en klik je op blending options – color overlay. En eventueel voeg je nog een drop shadow toe, zoals in het voorbeeld hiernaast.

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *