History Brush Tools

De History Brush Tool en Art History Brush zitten onder hetzelfde icoontje in de toolbox. Door op het zwarte pijltje rechtsonder het icoontje te klikken opent de submenu met andere tool. Je kan ook op het toetsenbord op de “Y” drukken om de tool te activeren. Switchen tussen de 2 tools doe je via Shift + Y .

Met de History Brush Tool kunt u gedeelten van de afbeelding die u hebt veranderd terugzetten door een Brush te kiezen en de nieuwe afbeelding overschilderen met de oude. Hiervoor klikt u in het History Palet in het vakje links naast de toestand die u wil gebruiken als bron. Hierna kiest u de Brush, klikt u op de History Brush Tool en begint u met overschilderen. U kunt ook de opties voor deze tool wijzigen in het menu dat bovenaan verschijnt. Deze opties zijn dezelfde als bij de Brush Tool (klik voor voor meer info)

Nadat je een gedeelte overschilderd hebt kan je onmiddellijk naar Edit – Fade History Brush gaan waar je de doorzichtigheid van het overschilderde gedeelte kan wijzigen.

In de praktijk ga je als volgt te werk:

  • Eerst heb ik bovenaan een rechthoekige selectie met de Paint Bucket gevuld met blauw. Daarna heb ik in het History Palet in het vakje naast Paint Bucket geklikt waardoor het icoontje van de History Brush Tool erin verschijnt.
  • De blauwe selectie heb ik dan terug verwijderd door in het History Palet op de bewerking voor Paint Bucket te klikken (in dit geval: New Layer).
  • Nadat ik een aantal andere bewerkingen heb uitgevoerd wou ik terug wat van het blauw in de afbeelding. Hiervoor koos ik de History Brush Tool (eventueel de opties aanpassen) en overschilderde ik een deel dat ik terug blauw wou.

De Art History Brush werkt op dezelfde manier met het verschil dat hier uiteenlopende artistieke penseelstreken worden gebruikt.

Bij de opties kan u in het menu Style uit de penseelstreken kiezen.
Area: hoe groot het gebied moet zijn dat bedekt wordt door de penseelstreken.
Tolerance: bij een lage tolerantie kan u overal in de afbeelding schilderen, bij een hoge waarde worden de penseelstreken beperkt tot gebieden die afwijken van de bron.

De rest van de opties zijn dezelfde als bij de Brush Tool (klik voor voor meer info).

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *