Vertaling van Photoshop begrippen

EDIT

BEWERKEN

Undo

Ongedaan maken

Step forward

Stap vooruit

Step backward

Stap terug

Fade

Vervagen

Cut

Knippen

Copy

Kopiëren

Copy merged

Verenigd kopiëren

Paste

Plakken

Paste into

Plakken in

Clear

Wissen

Check spelling

Spelling controleren

Find and replace text

Tekst voor zoeken en vervangen

Fill

Vullen

Stroke

Omlijnen

Free transform

Vrije transformatie

Transform >

Transformatie >

Define brush

Penseel definiëren

Define pattern

Patroon definiëren

Define custom shape

Eigen vorm definiëren

Purge >

Leegmaken >

Color settings

Kleurinstellingen

Preset manager

Beheer voorinstellingen

Preferences >

Voorkeuren >


TRANSFORM

TRANSFORMATIE

Again

Opnieuw

Scale

Schalen

Rotate

Roteren

Skew

Schuintrekken

Distort

Vervormen

Perspective

Perspectief

Rotate 180°

Roteren 180°

Rotate 90° CW

Roteren 90° rechtsom

Rotate 90° CCW

Roteren 90° linksom

Flip horizontal

Horizontaal omdraaien

Flip vertical

Verticaal omdraaien


PURGE

LEEGMAKEN

Undo

Ongedaan maken

Clipboard

Klembord

Histories

Historie

All

Alles


PREFERENCES

VOORKEUREN

General

Voorkeuren

File handling

Bestandsbeheer

Display & cursors

Weergave & cursors

Transparency & gamut

Transparantie & kleuromvang

Units & rulers

Eenheden & linalen

Guides, grid & slices

Hulplijnen, raster & segmenten

Plug-ins & scratch disks

Insteekmodule & werkschijven

Memory & image cache

Geheugen & afbeeldingscache

Adobe online

Adobe online

 

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *