Dots en Stippellijn

  • Kies een harde rond penseel (Brush) van bv.10px

  • Ga naar het Brush Palette (Window – Brushes) en kies een spacing van bv. 130%

  • Klik op het Make New Brush pictogram (link naast de prullebak in het Brush Palet). Dit slaat de juist gemaakte Brush op.

  • Om de Brush te bewaren moet men wel de hele brush set opslaan. Maak bv. een set aan My Brushes waarin je zelf gemaakte penselen opslaat.
  • Kies het Ellipse Tool, selecteer bij de opties Paths, houdt Shift ingedrukt en trek een cirkel.
  • Selecteer een nieuwe layer of maak de achtergrond transparant en selecteer de daarnet gemaakte brush.
  • Ga naar het Paths Palette. Onderaan staan de Path Options. Kies daar voor Stroke Path. De cirkel is nu omlijnd met een stippellijn.
  • Sleep het Worh Path naar de prullemand.
  • Je kan nu eventueel de volledige cirkel als Brush opslaan via Edit – Define Brush Preset.

 


klik om te vergroten

Reageren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *